Foto: unsplash.com

SLIK GJØR DU "DEN NØDVENDIGE SAMTALEN" TIL EN GOD OPPLEVELSE

Det forventes at du som leder tar tak i situasjoner som påvirker arbeidsmiljøet negativt. Tidlig nok til at saken ikke får vokse seg stor og uhåndterlig, og at du samtidig ivaretar alle involverte på en god måte. I slike situasjoner er det tvingende nødvendig å få til dialog. Men det viser seg ofte at «den nødvendige samtalen», som mange ledere frykter, faktisk blir en vanskelig samtale. Hvordan få til en samtale som gagner begge parter – selv om situasjonen er utfordrende?

Utgangspunktet må være en holdning om at medarbeideren faktisk har noe å tilføre virksomheten, både menneskelig og profesjonelt. Så hvordan gjør du «den nødvendige samtalen» til en god arena for dialog og gjensidig utvikling? Noen grunnleggende forutsetninger øker sjansen for en vellykket samtale.


Skap gode og trygge rammer

Det er viktig at samtalen holdes på tomannshånd eller i små grupper der alle føler seg sett og hørt. Deltakerne bør ha gode og tillitsfulle relasjoner. Et inntrykk av at dere vil hverandre vel, og at personlig utvikling er viktig, må ligge til grunn.
Det må være en kultur for å kunne ta opp vanskelige saker i samtaler på arbeidsplassen, og virksomheten må ha gode og tydelige rutiner for håndtering av eventuelle varsler.


Tips til gjennomføring av samtalen

Mange ledere vegrer seg for å gjennomføre «den nødvendige samtalen», fordi de er usikre på hvordan de skal opptre, tematikken er utfordrende, eller de frykter at det blir vanskelig å håndtere reaksjonene.


Slik kan samtalen bli forutsigbar og ryddig for alle parter:


"Mange ledere vegrer seg for å gjennomføre 'den nødvendige samtalen' fordi de er usikre på hvordan de skal opptre."

  • Vær tydelig på tema for samtalen i invitasjonen. 
  • Ta imot samtalepartner på en god måte, sett av tilstrekkelig tid, og la samtalen være uforstyrret.
  • Avklar premisser og mål for samtalen innledningsvis.
  • Ha en lyttende holdning, og still åpne spørsmål. Det er ikke alltid nødvendig å gi råd eller trekke konklusjoner.
  • Behold roen, men våg å vise følelsesmessig engasjement og å fortelle din egen opplevelse.
  • Bidra med en positiv innstilling og konstruktive tanker.
  • Vær bevisst hvordan eget kroppsspråk virker på den andre. 70 % av kommunikasjonen kommer fra kroppsspråket.
  • Tenk over at stemmebruken tilpasses tema og situasjon. Ikke hev stemmen; da kan du virke aggressiv.

Foto: unsplash.com

Det er gjennom personlig utvikling av den enkelte at virksomheten utvikler seg. Konstruktiv dialog er en sentral del av dette. Gode samtaler på gode dager skaper grunnlaget for de nødvendige samtalene på dårlige dager.


Meld deg på Kriseportalen bedrift & organisasjon sitt nyhetsbrev!(Maks 3 per måned)


Kriseportalen for bedrift & organisasjon ble lansert i 2019. Kriseportalen er allerede markedets ledende verktøy for håndtering av kriser og uønskede hendelser i skole- og barnehage, med over 23 000 brukere.

©2019                                   
En tjeneste fra Personalomsorg AS.