Foto unsplash.com

SLIK FORHINDRER DU AT ANSATTE SYKEMELDES ETTER SAMLIVSBRUDD

For mange er samlivsbrudd den største krisen de vil oppleve i løpet av livet. Forskning viser at sykefraværet øker betydelig etter et samlivsbrudd, også flere år etterpå. Men som arbeidsgiver kan du faktisk skape en «vinn-vinn»-situasjon for både ansatt og bedrift i denne vanskelige situasjonen.

FAKTA OM SAMLIV OG SYKEFRAVÆR:

• I underkant av 10 000 nordmenn skiller seg årlig.

• I overkant av 10 000 ugifte nordmenn går fra hverandre årlig.

• Sykefraværet ved samlivsbrudd øker betydelig. Dette gjelder både før, under og etter samlivsbruddet.

• 14 % av nordmenn i arbeid er langtidssykemeldt det året de skilles.

• 6 år etter samlivsbruddet er sykmeldingene fortsatt høyere enn før samlivsbruddet.

• For enkelte blir det kronisk, særlig hos kvinner med barn.

Kilde: Forskningsteam ved universitetet i BergenArbeid kan være god hjelp

Mennesker som opplever samlivsbrudd, står ofte i en personlig og følelsesmessig krise underveis. I jakten på forklaringer og svar er det fort gjort å grave seg ned i problemene eller bedrive destruktiv tankevirksomhet. Dessverre fører det også til mange sykemeldinger, som ikke nødvendigvis gjør situasjonen bedre for den det gjelder.


For arbeidsgivere ser man tydelige tegn på at personlige livskriser hos ansatte også rammer virksomheten, for eksempel i form av lavere arbeidskapasitet eller tapt arbeidskraft ved sykefravær. Dette går direkte utover verdiskapingen, men vil ofte også påvirke kolleger og arbeidsmiljø for øvrig. Det er ikke hyggelig å se at en medarbeider har det vondt. Som arbeidsgiver – og medmenneske – er det viktig å vise omsorg når det trengs.


Erfaring tilsier nemlig at det ved samlivsbrudd og andre personlige kriser ofte vil være en fordel for den ansatte å komme seg raskt tilbake i arbeid. Å jobbe kan faktisk gi energi i en tappende situasjon. Man får en pause fra problemene på hjemmebane, og man unngår ensomheten ved at man får treffe venner og kolleger. Sannsynligvis vil man også oppleve mestring i en periode der man ellers føler at det er mye i livet som er tungt og krevende. Positive opplevelser og følelsen av å være del av et fellesskap gjør det igjen lettere å håndtere den nye hverdagen.

Som arbeidsgiver og medmenneske er

det viktig å vise omsorg når det trengs

Slik kan du som arbeidsgiver bidra

For å forhindre at ansatte sykemeldes er det først og fremst viktig å legge til rette for at de kan fortsette å gå på jobb. For noen er det verdifullt å ha noen å snakke med, og som arbeidsgiver kan du tilby en ventil når problemene blir for overveldende. Derfor er det viktig at den enkelte bedrift tar tak situasjonen på et tidlig tidspunkt, og at de personalansvarlige vet hvordan de skal forholde seg til et såpass ømtålig tema.


Det er avgjørende at man tar opp problemstillingen på en smidig måte. Det er ikke personalleders oppgave å være terapeut eller rydde opp i andres privatliv, men man kan lytte, vise omsorg og stille åpne spørsmål som etterhvert gjør at den ansatte selv kan reflektere rundt spørsmålene. Det kan føre til en god start mot en lysere hverdag.


Som arbeidsgiver kan du også bidra ved å legge til rette på mer praktiske måter. Kanskje kan det avtales en fleksibel arbeidstid som passer bedre til den nye familiesituasjonen? Mange opplever også utfordringer med boforhold og økonomi, og her er det også mulig å være en aktiv og kreativ støttespiller for å lette den ansattes situasjon.


Målet med tilretteleggelsen er at den ansatte selv føler et behov for å være på jobb, og kjenner at det er et positivt tilskudd i tilværelsen. På den måten kan en vanskelig periode gjøres om til å bli en «vinn-vinn»-situasjon!


Foto unsplash.com

Meld deg på Kriseportalen bedrift & organisasjon sitt nyhetsbrev!(Maks 3 per måned)


Kriseportalen for bedrift & organisasjon ble lansert i 2019. Kriseportalen er allerede markedets ledende verktøy for håndtering av kriser og uønskede hendelser i skole- og barnehage. Finn ut hva verktøyet kan gjøre for din bedrift:

©2019                                   
En tjeneste fra Personalomsorg AS.